Friday, September 10, 2010

九寨(2)熊貓海。。。

過了箭竹海,經棧道,行了不遠,便到了熊貓海及熊貓海瀑布,沿途的景色當然很美啦!

水底好像一個迷宮


熊貓海瀑布

3 comments:

新鮮人 said...

熊貓海好似無入過去,
唔係好肯定,
不過景色好靚咁喎,
九寨入便啲湖水好清好碧綠,
仲好清澈,
十幾呎湖底都睇得好清楚,
我試過伸手摸吓啲水,
就算夏天都好冰冷架,
啲人話水入便有啲什麼石灰類的東東,
所以才會咁清,
睇落去真係好透好美,
正呀!

yuen luk luk said...

請問"石灰類的東東"係人工加入去,還是天然呢?

新鮮人 said...

係天然嘅,
係地下水流出來的,
好似係黃龍見到啲海子呢,
表面一層層黃黃白白形成一個又一個小湖仔 (海子)嗰啲咪係"石灰"囉,
佢哋話哩啲石灰可以淨化水質,
所以那裏啲水咪咁清囉!

Tasmanian Sky

塔斯曼尼亞的天空, 影了很多天空的照片, 回來香港後的幾個星期, 仍很懷念這個旅程, 這個天空......